Johdon raportointi

 

Yrityksen liiketoiminnasta syntyy paljon erilaista numerodataa ja niistä koostetaan erilaisia raportteja reskontrayhteenvedoista tilinpäätöksiin. Eri toimialoilla ja eri elinkaaren vaiheissa yritysten taloutta koskevat informaatiotarpeet vaihtelevat. Hyvä raporttikokonaisuus on johtajan paras kaveri: sen avulla näkee taloustilanteesta kaiken olennaisen mitä juuri sillä hetkellä tarvitaan.

Johdon raportointi -palvelumme avulla määritellään, millainen raporttikokonaisuus palvelee parhaiten yrityksen tiedontarpeita. Kokemuksemme perusteella osaamme esittää asiakkaille oikeita kysymyksiä, jonka perusteella voidaan luoda juuri sinun yrityksellesi tarpeellista tietoa tuottava raportti- ja tunnuslukukokonaisuus.

Raportoinnin koostumukseen vaikuttavat mm. yrityksen koko, toimiala, elinkaarenvaihe, toimitusjohtajan ja muun johdon tarpeet sekä hallitustyöskentelyn luonne. Myös suhdanteet, kilpailutilanne ja muutokset tavoitteissa vaikuttavat raportointitarpeeseen.

Tuotamme helposti luettavia, visuaalisia ja asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä raportteja. Johto, joka aloittaa palvelun käyttämisen, ei halua palata aikaisempiin käytäntöihin, koska itse koottuna raporttien tekemiseen on mennyt johdolta tai hallinnolta aiemmin moninkertainen aika.

Kuinka aloittaa?

Johdon raportointi -palvelu aloitetaan yhteisellä palaverilla, jossa käydään läpi raportointitarpeen frekvenssi, käyttötarpeet, esim. hallituksen kokoukset tai päivittäisjohtaminen sekä kohteet, joista raportointia tarvitaan.

Lisäksi määritellään tarpeet ja muodot, missä raportit halutaan: visuaalisuus, laskelmat, kommentit ja muut tiedot. Yleisiä toiveita raporteille ovat tuloslaskelman ja taseen lisäksi kassaennuste, myynti kuukausittain sekä vertailut budjettiin ja edelliseen tilikauteen, tilauskannan kehitys sekä taseen avainluvut ja tärkeimmät tunnusluvut.

Tämän jälkeen teemme malliehdotuksen, josta asiakas näkee, millainen raporttikokonaisuus on kyseessä. Tämän perusteella päästään lopulliseen raportointimalliin, jota voidaan joustavasti muokata tarpeiden muuttuessa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!