Palkkahallinto ja HR

 

Palkkahallinto

Palkanlaskennassa tapahtuvien virheiden korjaus vie paljon aikaa tai aiheuttaa pahimmillaan ikäviä lisäkuluja myöhemmin. Ulkoistaessaan palkkahallinnon asiakasyritys haluaa varmistaa, että palkat hoidetaan kaikin tavoin oikein.

Hyvin hoidettu palkkahallinto tarkoittaa meille sitä, että perästä ei kuulu mitään. Palkat maksetaan ajallaan, oikein ja työehtosopimusten ja työaikalakien mukaan. Jotta tämä toteutuu, palkanlaskijan on hallittava lainsäädännön ja sopimusten lisäksi palkkaohjelman käyttö, jonne täytetään esim. ylityö- ja arkipyhäkorvausten sekä lomapalkkojen laskentakaavat.  Lisäksi hoidamme palkkatiedot eteenpäin niitä vaativille viranomaisille.  

Kun otamme hoitaaksemme yrityksen palkkahallinnon, huolehdimme, että saamme yrityksestä oikeat tiedot palkan maksua varten. Tämä edellyttää usein koko prosessin suunnittelua tuntikirjauksista palkanlaskentaan saakka. Onnistuneessa ulkoistustapauksessa koko ketju toimii oikein. Jos tiedoissa on puutteita tai epäilemme, että jokin on vinossa, tehtävämme on kyseenalaistaa ja varmistaa, että tiedot ovat oikein. Olennaista on myös, että palkat kohdistetaan heti oikeille tileille ja kustannuspaikoille kirjanpidon ja sisäisen laskennan tarpeita varten.

HR-palvelut

Monessa kasvavassa yrityksessä ei omaa HR-asiantuntijaa. Yrityksessämme on HR-kysymyksiin, kuten työehtosopimuksiin ja työoikeudellisiin asioihin erikoistuneita asiantuntijoita. Asiakkaillamme on mahdollisuus hankkia täsmäapua näiltä asiantuntijoita tarvittaessa. Avustamme erilaisissa työsuhteen elinkaaren aikana esiintyvissä erityiskysymyksissä, kuten esim. irtisanomiset. Näissä tilanteissa on tärkeää, että asiakas saa oman päätöksentekonsa tueksi oikeaa tietoa. Asiakkaan vastuulla on kuitenkin päättää tehtävistä toimenpiteistä.

Kysy lisää!