Yritysjuridiikka

 

Yritysjuridiikka liittyy sopimusten laatimiseen, kauppakirjoihin, rahoitusjärjestelyihin tai muihin eri tahoille toimitettaviin määrämuotoisiin dokumentteihin.

Asiantuntijan tehtävänä on sekä kartoittaa ja ehdottaa asiakkaan kannalta tilanteeseen sopivinta ratkaisua ja myös laatia tarvittavat asiakirjat.

Yritysjuridiikan tehtävänä on tuottaa asiakirjoja, joiden avulla voidaan estää etukäteen epäselvien tilanteiden tai riitojen synty. Lisäksi niiden avulla määritellään raameja liiketoiminnalle, työntekijöille ja osakkaille. Hyvä sopimus tai asiakirja laaditaan niin, että se on mahdollisimman yksiselitteinen kaikkien osapuolten kannalta. Lisäksi se on lakien ja asetusten mukainen sekä laadittu hyvällä ja ymmärrettävällä suomenkielellä.

Tarjoamme yritysjurdiikan hoitamiseen joustavan tunti-, projekti tai tuotepohjaisen palvelumallin.

Kysy lisää!