Veroneuvonta

 

Yritykset tarvitsevat veroneuvontaa kaikissa elinkaaren vaiheissa, sekä yritystä perustettaessa että yrityksen kasvaessa ja kehittyessä. Pienelle yritykselle veroneuvonta voi tarkoittaa osakkaan ja osakeyhtiön kokonaisverotuksen optimointiin tähtäävää neuvontaa, isommalle yritykselle taas konsernin kokonaisverotuksen optimointia tai yritysjärjestelyihin liittyvää verosuunnittelua.

Viiconin asiantuntijoiden tehtävänä on tuntea lait ja osata soveltaa näitä yrityksen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Yleensä soveltaminen liittyy siihen, että osataan valita ratkaisu, jolla eliminoidaan yllättävät verovaikutukset tai minimoidaan verovaikutukset. On myös tilanteita, jossa yrityksen verojen optimointi ei ole osakkaan edun mukaista. Tuntemalla hyvin lainsäädäntö, tällaiset tilanteet voidaan ennakoida ajoissa.

Tarjoamme veroneuvonnan hoitamiseen joustavan tunti-, projekti tai tuotepohjaisen palvelumallin.

Kysy lisää!