05.06.2019

TYÖSUHDEKLINIKKA OSA 4

TYÖSUHDEKLINIKKA OSA 4

Vuosiloma

Näin kesälomien kolkuttaessa ovella on syytä palauttaa mieleen eräitä vuosilomien kertymiseen ja pitämiseen liittyviä asioita, jotka aika ajoin herättävät kysymyksiä myös meidän palkkahallinnon asiakasyrityksissä.

Paljonko minulle on kertynyt lomaa?

Loman ansaintakausi on aina 1.4.-31.3. jonka aikana lomaa kertyy tulevalle kesälle ja seuraavalla talvelle. Työsuhteen kestosta riippuu, kuinka paljon lomapäiviä kertyy.

Yli vuoden kestänyt työsuhde:
Mikäli työsuhde on kestänyt lomanmääräytymisvuoden päättyessä (31.3.) yli vuoden, lomapäiviä on kertynyt 2,5 pv / kk, eli täysi 4 viikon kesäloma ja 1 viikon talviloma.

Alle vuoden kestänyt työsuhde:
Jos työsuhde on kestänyt alle vuoden, lomaa on kertynyt 2 pv / kk.

Milloin saan lomani pitää?

Työnantajalla on oikeus määrätä loman ajankohta, mutta työntekijää on kuultava ennen loman ajankohdasta päättämistä. Loma-ajankohdista päätettäessä on syytä kiinnittää huomioita työntekijöiden tasapuoliseen kohteluun, ja ilmoitettava työntekijälle myös loman ajankohdan määräytymisen perustelut.

Monissa yrityksissä on käytössä joko rullaava kesäloman määräytyminen eli henkilön loma vaihtelee vuosittain kesä-, heinä- ja elokuussa. Toisissa yrityksissä taas toimii hyvin sellainen käytäntö, että työntekijät ilmoittavat lomatoiveensa ja esimiehet pyrkivät järjestämään työt näiden toiveiden mukaisesti esimerkiksi kesätyöntekijöitä hyödyntäen. On myös yrityksiä missä koko putiikki suljetaan heinäkuuksi. Kullekin yritykselle sopivin tapa riippuu siitä, millä toimialalla yritys toimii.

Pääsääntöisesti kesäloma pidetään kesälomakaudella ja talviloma talvilomakaudella. Loma tulisi antaa yhdenjaksoisena, mutta mikäli se ei ole mahdollista, on työntekijällä kuitenkin oikeus saada yhdenjaksoinen 2 viikon loma. Loman pitämisessä kannattaa huomioida, että joka kuudes lomapäivä on lain mukaan lauantai. Tästä saattaa tosin olla joissakin työehtosopimuksissa poikkeuksia.

Mitä on säästövapaa?

Työntekijällä on oikeus siirtää säästövapaaksi 24 päivää ylittävä osa lomastaan ja sovittaessa työnantajan kanssa, voidaan säästövapaaksi siirtää myös 18 päivää ylittävä osa lomasta. Työntekijä saa pitää säästöön siirtämänsä vapaan määräämänään kalenterivuotena. Jos säästövapaan pitämisen ajankohdasta ei saada sovittua, tulee työntekijän ilmoittaa säästövapaan pitämisestä neljä kuukautta ennen sen alkamista.

Yllä mainitut kohdat ovat pääsääntöjä vuosilomaan, mutta esim. tuntipalkkaisia työntekijöitä koskee loman ansainnan osalta erilaiset laskentatavat.

Viiconin palkanlaskijoilla on laaja osaaminen vuosilomalaista ja heidän asiantuntijuuteensa kannattaa erityiskysymyksissä luottaa. Ota yhteyttä omaan palkanlaskijaasi mikäli sinulla on tästä aihepiiristä mieltä askarruttavia kysymyksiä!

Aurinkoista kesää toivottavat

Viiconin HR-asiantuntijat Piia & Hilla

Siirry "Blogi"-sivulle