08.05.2019

Työsuhdeklinikka osa 3

Työsuhdeklinikka osa 3

Työpaikan pelisäännöt

 

Jokaisella työpaikalla on hyvä luoda yhteiset pelisäännöt, jotka ovat jokaisen saatavilla ja tiedossa. Ilman dokumentoituja pelisääntöjä syntyy helposti eri käytäntöjä eri työntekijäryhmille, mikä aiheuttaa epätasa-arvoisuuden tunnetta ja heikentää työtyytyväisyyttä ja -motivaatiota.

Pelisääntöjen läpikäynti on hyvä olla osa uuden työntekijän perehdytysprosessia. Dokumentoidut pelisäännöt helpottavat arkea ja mahdollistavat sen, että jokainen voi työssään keskittyä oikeasti lisäarvoa tuottaviin tehtäviin, eikä aikaa kulu epäselvien asioiden spekulointiin ja selvittämiseen. Esimiehilläkin on moniin kysymyksiin vastaus valmiina.

Pelisäännöt voi tehdä kirjallisena esimerkiksi HR-käsikirjan muodossa.

Sovittavia asioita voivat olla esimerkiksi

  • työajan joustot: kiinteä vai liukuva ja liukuma-ajat
  • käytäntö sairauspoissaolojen ja sairauslomatodistuksen kanssa: kenelle ilmoitetaan ja vaaditaanko todistus ensimmäisestä sairauspäivästä alkaen
  • ylitöiden tekemisen pelisäännöt: kenen luvalla ylitöitä saa tehdä
  • matkustukseen liittyvät käytännöt: mistä ja kuka varaa liput, miten matka-aika käsitellään työaikakirjanpidossa
  • tietoturvaan ja työvälineiden henkilökohtaiseen käyttöön liittyvät asiat

Mikäli HR-käsikirjan laadinta kiinnostaa, Viiconin asiantuntijoilta saat siihen vinkkejä!

Viiconin HR-asiantuntijat Piia & Hilla

 

 

 

Siirry "Blogi"-sivulle