28.01.2019

Työsuhdeklinikka osa 2

Työsuhdeklinikka osa 2

Hyvä perehdytys tuo tulosta

 

Kun työsopimus on allekirjoitettu ja työntekijä aloittaa työt, on seuraava askel työntekijän perehdytys. Perehdytyksellä varmistetaan, että työntekijä tietää ja tuntee työtehtäviensä lisäksi työpaikan tavat ja käytännöt. Perehdytykseen valmistautumalla ja varaamalla sille tarvittava aika luodaan hyvää työilmapiiriä työsuhteen alusta lähtien.

Hyvä perehdytys luo työntekijälle tervetulleen ja arvostetun olon, ja se motivoi työntekijää hyvään työsuoritukseen. Puutteellinen perehdytys taas voi johtaa siihen, että henkilö ei koe saaneensa riittävästi opastusta työtehtäviensä tekemiseen. Tällöin on riski, että työtehtävät eivät tule hoidetuksi asianmukaisesti tai että työntekijä lähtee pois koeajalla. Nämä taas aiheuttavat yritykselle ylimääräisiä kuluja.

Hyvin suunniteltu perehdytys ja työntekijälle annetut selkeät toimintaohjeet varmistavat,  että jokainen työpaikalla toimii yhtenäisesti ja pelisäännöt ovat kaikille selvät. Monelta ylimääräiseltä työaikaa vievältä hässäkältä vältytään, kun aikaa ei tarvitse käyttää epäselvien asioiden selvittämiseen. Hyvä perehdytysprosessi luo myös hyvää työnantajakuvaa, mikä on monilla aloilla tärkeä asia hyvien, ammattitaitoisten työntekijöiden saamiseksi.

 

Viiconin HR-asiantuntijat Piia & Hilla

Siirry "Blogi"-sivulle