12.01.2021

Viicon ja Rantalainen yhdistivät osaamisensa

Viicon ja Rantalainen yhdistivät osaamisensa

(Kuvassa vasemmalta oikealle: Anne Lindgren, Tomas Manderbacka, Niina Asujamaa, Sanna-Mari Pajuluoma ja Tiina Orava Vaasa Viiconilta)

Taloushallintopalveluita tarjoava Vaasa Viicon Oy ja sen tytäryhtiöt Viitili Oy, Viicon Group Oy ja HeTi-Tilit
Oy yhdistivät tilitoimistoliiketoimintansa tilitoimistokonserni Rantalaisen kanssa. Yhdistyminen tapahtui
4.1.2021. Viiconin palveluyksiköt ovat Vaasassa, Jurvassa ja Tampereella. Yhdistyminen vahvistaa Rantalaisen
asemaa erityisesti Pohjanmaalla, jossa Rantalaisella on ennestään toimisto ainoastaan Seinäjoella.

Viicon ja sen tytäryhtiöt jatkavat toimintaansa itsenäisenä konsernin osana omalla brändillään ja muodostavat
Rantalaiselle uuden alueorganisaation Pohjanmaan alueelle.

Viiconin toimitusjohtaja Niina Asujamaa jatkaa yhtiön palveluksessa liiketoimintajohtajana ja myös muut
toimistopäälliköt sekä esimiehet jatkavat nykyisissä tehtävissään yhdistymisen jälkeen. Asiakkaille nimetyt
kirjanpitäjät ja palkanlaskijat säilyvät entisellään ja henkilökunta palvelee asiakkaita samalla tavoin kuin
aiemminkin. Yhdistymisellä ei ole vaikutusta palveluiden hinnoitteluun. Palveluyksiköt jatkavat yhdistymisen
jälkeen nykyisissä tiloissa Vaasassa, Jurvassa ja Tampereella. Yhdistymisen perusteista Viiconin toimitusjohtaja Niina Asujamaa toteaa:

- Rantalainen konsernin arvot ja tavoitteet vastasivat hyvin henkilöstöä korostavia arvojamme. Isomman organisaation osana pystymme vastaamaan taloushallinnon digitalisoitumiseen ja lisääntyviin viranomaisvaatimuksiin sekä kasvaviin henkilöstön kehittämistarpeisiin entistä paremmin.

Rantalaisen näkökulmasta Viiconin Lemonsoft -ohjelmiston tuntemus ja osaaminen toiminnanohjausjärjestelmien parissa vahvistaa Rantalaisen suurasiakkaiden palveluyksikköä.
Palveluiden yhdistyminen tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden saada käyttöönsä koko Rantalaisen laajan palvelutarjonnan ja osaamisen, esimerkiksi HR-palveluihin sekä verotukseen, yritysjärjestelyihin ja muihin erityiskysymyksiin liittyvät asiantuntijapalvelut. Viiconin tapaan Rantalainen on ohjelmistoriippumaton tilitoimisto
ja yhdistyminen vahvistaa entisestään yhtiöiden ohjelmisto-osaamista sekä -palveluntarjontaa

Lisätietoja:
Kimmo Martikainen, johtaja, yrityskaupat, Rantalainen Group, puh. 040 555 8081 kimmo.martikainen@rantalainen.fi
Niina Asujamaa, toimitusjohtaja, Vaasa Viicon Oy, puh. 050 587 4950 niina.asujamaa@viicon.fi

Rantalainen on yksi Suomen suurimmista tilitoimistoista, jonka asiakkaiden käytössä on 850 koulutetun ammattilaisen osaaminen. Yrityksellä on kattavat ja nykyaikaiset taloushallinnon palvelut kaikenkokoisille yrityksille, yhteisöille ja organisaatioille. 
Konsernin liikevaihto oli vuodelta 2020 63 M € ja asiakkaina oli noin 15 000 yritystä. Ihmisläheinen palvelu on tarjolla yli 40 paikkakunnalla ja digitaalisesti.  
Konsernin emoyhtiö on Rantalainen Group Oy, jonka omistus jakautuu seuraavasti: Intera Partnersin rahasto 48 %, Rantalainen Yhtiöt 29 %, Oona Capital 10 % sekä johto ja avainhenkilöt 13 %. 

Voit lukea isätietoja Rantalaisen kotisivuilta osoitteesta www.rantalainen.fi 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle