28.01.2019

Verokorttien muutokset vuonna 2019

Verokorttien muutokset vuonna 2019

Ennakkoperintää koskevan asetuksen muutoksen myötä ennakonpidätyksen toimittamistapaa koskevat säännökset muuttuvat verovuodelle 2019 määrättävistä verokorteista alkaen.

Tärkeimmät muutokset ovat:

  • Palkkatulojen erittelemisestä pää- ja sivutuloihin luovutaan. Jatkossa kaikkeen työntekoon sovelletaan samaa verokorttia
  • Portaikkoverokorteista, kausikohtaisista tulorajoista ja kumulatiivisesta laskennasta luovutaan
  • Verokortin esittäminen suorituksen maksajalle on riittävää, työnantajalla ei ole enää verokortin säilyttämisvelvollisuutta
  • Verokorttiin ei enää merkitä palkan maksajaa, palkan määrää tai maksun ajanjaksoa.
  • Suorituksen saajan pitää itse seurata palkkojen kertymistä kalenterivuoden aikana ja huolehtia tarvittaessa muutosverokortin hankkimisesta

Mitä tämä sitten tarkoittaa? Ainakin näin palkanlaskijan näkökulmasta uudistus on hyvä. Valitettavan usein kumulatiivisen verokortin luonne on jäänyt henkilölle epäselväksi ja se poikii kyselyitä palkkakonttoriin, kun joka kuukausi osa tulosta menee lisäprosentilla. Toisaalta juuri tämä kumulatiivisen kortin lisäprosenttiominaisuus on se asia,  joka on vuosittain pelastanut monet ihmiset mätkyiltä.

Henkilön oma vastuu lisääntyy kun omat vuositulot pitää pystyä arvioimaan mahdollisimman tarkasti oikeellisen veroprosentin määrittelyä varten.  Tämä saattaa olla hankalaa jos työtä on eri määrä kuukausittain tai jos työskentelee useassa eri työpaikassa.

Onneksi verokortin voi uusia monta kertaa vuoden aikana. Suosittelen, että jokainen tarkistaisi oman verokorttinsa tulorajan riittävyyden ainakin kerran vuodessa esimerkiksi kesällä. Niin mahdollinen reagointi veroprosenttia suurentamalla sujuu kivuttomammin, kun tulon kasvun aiheuttama veroprosentin korotuspaine kohdistuu useammalle kuukaudelle. Jos tulo pienenee, voi itse harkita ottaako joka kuukausi hyödyn pienemmästä veroprosentista vai odottaako veronpalautusta. Muistathan kuitenkin, että muutosverokortit eivät edelleenkään siirry palkanlaskentaan suoraan verottajalta vaan verokortti pitää esittää suorituksen maksajalle kuten ennenkin.

Ensi vuonna kansallisen tulorekisterin ollessa käytössä, jokainen voi käydä katsomassa omat, lähes ajantasaiset palkkatietonsa tulorekisteristä. Palkkatulot ilmoitetaan sinne 5 päivän sisällä maksamisesta. Kirjautumiseen käytetään omia pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta.

 

Anne Lindgren, Palvelupäällikkö, Palkka- ja HR-hallinto

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle