16.12.2019

Työaikalaki uudistuu 1.1.2020

Työaikalaki uudistuu 1.1.2020

 

Työaikalaki 2020 – Mikä muuttuu?

Uusi työaikalaki astuu voimaan vuoden 2020 alusta korvaamaan nykyisen työaikalain vuodelta 1996. Siinä tulee monia uudistuksia, joiden myötä laki sopii paremmin nykyiseen liikkuvaan ja paikasta riippumattomaan työhön.

Uusi laki tuo joustoja myös työajasta sopimiseen seuraavilla eri tavoilla:

1. Etätyöstä tulee selkeämmin työaikaa, kun uusi työaikalaki ulottuu koskemaan myös sitä.

2. Erillisellä sopimuksella työntekijän kanssa voidaan sopia joustotyömalli, jolloin työntekijä voi itse määritellä oman työaikansa käytöstä. Tällöin säännöllisen viikoittaisen työajan on oltava enintään 40 tuntia neljän kuukauden jaksossa.

3. Vuosittaisten ylitöiden enimmäismäärä muuttuu koko työajan enimmäismääräksi. Ennen ylityötä sai tehdä 250-330 tuntia vuodessa riippuen ammatista. Uudessa työaikalaissa tätä rajoitusta ei ole, mutta sen tilalle tuli rajoitus kokonaistyöajalle. Työajasta voidaan sopia niin, että viikossa työskennellään kuutena päivänä enintään 48 tuntia, mutta tällöin minään päivänä ei voi tehdä yli 8 tuntia töitä ja keskimääräisen työajan pitää vuoden aikana tasoittua normaaliin 40 tuntiin viikossa.

4. Normaalia työaikaa voi olla 10 tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa. Viikossa ei silti saa tehdä enemmän kuin 48 tuntia töitä ja 4 kuukauden aikana keskimääräisten viikkotuntien määrän pitää tasoittua 40 tuntiin.

5. Liukuvassa työajassa liukumasaldo voi lisääntyä päivässä enintään 4 tuntia ja työpäivän voi jakaa osiin. Liukuvaa työaikaa käytettäessäkin töiden lopettamisen ja niiden aloittamisen välissä seuraavana päivänä pitää olla aina vähintään 7 tunnin tauko. Neljän kuukauden seurantajakson päättyessä työaikasaldo saa olla enintään 60 tuntia plussalla tai 20 tuntia miinuksella. Seurantajakson aikana saldolla ei ole enimmäismäärää, kunhan se tarkastelujakson lopussa rajojen sisällä.

6.Työaikapankkia voivat käyttää kaikki yritykset, joissa liukuva työaika on otettu käyttöön. Liukumien lisäksi työaikapankkiin voidaan siirtää esimerkiksi ylityötunteja prosenteilla korotettuina tai muita lisiä, kuten lomaraha tai viikkolepokorvaus. Vuoden aikana työaikapankkiin saa tulla vain 180 tuntia lisää, eikä siellä saa koskaan olla yli 6 kuukauden työaikaa vastaavaa määrää. Työaikapankista pitää sopia työnantajan ja henkilöstön kanssa.


Lisätietoja: 

Anne Lindgren
Vaasa Viicon Oy
anne.lindgren@viicon.fi
Puh 050 449 7665

Lue lisää myös rahapesulakiin tulevista lakimuutoksista täältä: https://www.viicon.fi/ajankohtaista/tosiasialliset-edunsaajat-omistajat-kaupparekisteriin-1-7-2020-mennessa 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle