11.12.2019

TOSIASIALLISET EDUNSAAJAT (OMISTAJAT) KAUPPAREKISTERIIN 1.7.2020 MENNESSÄ

TOSIASIALLISET EDUNSAAJAT (OMISTAJAT) KAUPPAREKISTERIIN 1.7.2020 MENNESSÄ

Rahapesulaki edellyttää, että yritysten tosiasiallisten edunsaajien (omistajien) tiedot ilmoitetaan kaupparekisteriin. Ilmoitus pitää tehdä 1.7.2020 mennessä.

Kuka on edunsaaja?

Edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa henkilöä, joka joko omistaa yrityksen tai muuten käyttää määräysvaltaa siinä. Edunsaajana pidetään henkilöä, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänimäärästä joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
Hän käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä. Muu peruste voi olla esimerkiksi osakassopimus.
Huomio! Osakeyhtiöiden täytyy tehdä ilmoitus, vaikka yrityksellä ei ole rahanpesulain mukaisia edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa. Tällöin rahanpesulain mukaisesti PRH merkitsee kaupparekisteriin edunsaajiksi hallituksen jäsenet, vastuunalaiset yhtiömiehet, toimitusjohtajan tai muun vastaavassa asemassa olevan henkilön.

Mitkä yritykset tekevät ilmoituksen?

Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia osakeyhtiöitä ja osuuskuntia.
Kaikki yritysmuodot tai yhteisöt eivät tee ilmoitusta. Ilmoittamisen ulkopuolelle jäävät yksityiset elinkeinoharjoittajat (’’toiminimi’’), pörssiyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt, yhdistykset, säätiöt ja uskonnolliset yhdyskunnat. Avoin yhtiö (Ay) ja kommandiittiyhtiö (Ky) tekevät ilmoituksen vain, jos edunsaajana on muu henkilö kuin itse yhtiömies.

Miten teet ilmoituksen?

Ilmoittaminen on maksutonta ja se tehdään sähköisesti YTJ-palvelussa 1.7.2020 mennessä. Voit myös valtuuttaa Vaasa Viiconin tekemään ilmoituksen puolestasi.


Miksi edunsaajatiedot rekisteröidään?

Rahanpesulaki ja sen pohjana oleva EU:n rahanpesudirektiivi edellyttävät, että yritys tai yhteisö
- tunnistaa tosiasialliset edunsaajansa
- ilmoittaa heidän tietonsa rekisteröitäviksi
- pitää tiedot ajan tasalla.

Lisätietoja saa alla olevasta PRH:n linkistä, josta löytyy selkeät ohjeet ja myös linkki tietojen ilmoittamiseen:
https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/edunsaajatiedot.html 

Voit myös ottaa yhteyttä:

Virva Salonen
Vaasa Viicon Oy
virva.salonen@viicon.fi 
Puh 040 521 8778

Lue myös lisää 1.1. 2020 voimaan tulevasta työaikalaista: https://www.viicon.fi/ajankohtaista/tyoaikalaki-uudistuu-1-1-2020  

 

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle