12.12.2019

Teollisuusyritysten taloushallinnon kumppani ymmärtää teollisuuden toiminnan ominaispiirteet

Teollisuusyritysten taloushallinnon kumppani ymmärtää teollisuuden toiminnan ominaispiirteet

—Teollisuusyritysten tulos tehdään myyntikatteen yläpuolella, sanoo itsekin metallialan yrityksessä talouspäällikkönä toiminut Viiconin toimitusjohtaja Niina Asujamaa.

Tällä tarkoitetaan sitä, että kun teollisuusyrityksen tuottavuutta halutaan parantaa, yrityksen tulee kiinnittää erityistä huomiota kustannuksiin, jotka liittyvät suoraan tuotannontekijöihin, esimerkiksi materiaalikustannuksiin ja valmistuksen henkilöstökustannuksiin, jotka yhteensä saattavat olla joskus jopa 60-70% liikevaihdosta. Tällöin toimenpiteet, joilla tehostetaan materiaalin käyttöä ja lisätään työn tuottavuutta, vaikuttavat suoraa yrityksen tulokseen.

Myyntikatteen yläpuolisten kuluerien lisäksi teollisuusyrityksessä kannattaa kiinnittää huomiota käyttöpääomaan sitoutuvan rahan määrään, koska se raha on suoraa pois kassasta, ja varsinkin kasvuyrityksissä tämä saattaa aiheuttaa haasteita operatiiviseen toimintaan.

Miksi käyttöpääoman tarkastelu kannattaa?

Käyttöpääomaa sitoutuu tilaus-toimitus-prosessiin, joten siinä ovat mukana mm. myyntisaamiset, varastot ja keskeneräinen tuotanto. Esimerkiksi alihankkijayrityksillä asiakkaiden maksuajat saattavat olla jopa 90 päivää, jolloin raha on sitoutuneena myyntisaamisiin ja omat kyseisiin toimituksiin liittyvät kustannukset pitää maksaa kauan ennen kuin yritys itse saa rahat myydyistä tuotteista. Tällöin tilannetta voi helpottaa esimerkiksi laskuluottorahoituksen käyttöönotolla.

Käyttöpääomaan liittyvät mittarit, kuten varaston ja myyntisaamisten kiertoajat, eivät näy suoraan tuloslaskelmasta ja taseesta, vaan ne lasketaan joko erikseen tai tuotetaan jollakin raportointityökalulla.

—      Asiakkaan taloushallinnon kumppanina meidän tehtävänämme on kaivaa raporteista irti yrityksen toiminnan kannalta oleelliset asiat, ja tulkita niitä asiakkaalle. Lukujen takaa löytyy usein konkreettisia asioita, joille on mahdollista tehdä muutoksia, Asujamaa sanoo.

Parempaa tulosta varastonhallintaa ja materiaalikulutusta tehostamalla sekä hyvällä henkilöstöjohtamisella

Teollisuusyrityksen talousraportoinnissa olennaisen tärkeää on, että varastonmuutos kirjataan joka kuukausi, vaikka arvioon perustuen, ellei varaston arvoa saada järjestelmästä ulos luotettavasti ilman inventaarion tekemistä. Varaston muutoskirjauksella ostot korjataan myytyjä tuotteita vastaavaksi, ja saadaan näin laskettua materiaalikulutuksen suhteellinen osuus liikevaihdosta. Materiaalikulutus-% on erittäin hyvä mittari teollisuusyrityksen talouden seurannassa, ja sitä voi myös hyödyntää budjetoinnissa.

Materiaalikulutuksen suhteelliseen osuuteen vaikuttavat osto- ja myyntihintojen lisäksi reklamaatioiden ja materiaalihukan määrä. Siten laadun parantamisella voidaan vaikuttaa suoraan tulokseen. Laadun parantamisessa taas olennaisessa roolissa on henkilöstön osaaminen ja suhtautuminen laatuun. Hyvällä johtamisella ja esimiestyöllä voidaan vaikuttaa tuotteiden laadun lisäksi myös työn tehokkuuteen ja taas sitä kautta tulokseen.  Tehottomuus, toistuvat virheet ja huono motivaatio voivat taltioitua numeroiden muodossa esim. heikkona toimitusvarmuutena, reklamaatioina tai poissaolojen määrissä. Kaikki nämä lisäävät kustannuksia yrityksessä.

—Kirjanpitäjä tai taloushallinnon ihminen ei tee muutoksia operatiivisella puolella, mutta voi tutkia totuutta numeroiden kautta ja oikeita kysymyksiä esittämällä auttaa johtoa tekemään korjausliikkeitä.

Asiakkuudet täydentävät asiantuntijuutta

Ammattitaitoinen taloushallinnon kumppani ymmärtää ja osaa toimia asiakasyrityksen ERP-ympäristössä sekä osaa neuvoa asiakasta sen tehokkaassa käytössä. Kun järjestelmäosaaminen on hyvällä tasolla, siitä saadaan ongittua esille yrityksen erityispiirteisiin liittyvät avainluvut.  Viiconin asiakaskunnassa on useita teollisuuden alalla toimivia yrityksiä. Näiden yritysten kanssa tiiviissä yhteistyössä tehty työ opettaa myös tekijäänsä.

—Jaamme osaamistamme Viiconin sisällä sisäisten koulutusten muodossa. Tämä on tärkeää asiantuntijuuden kehittymisen kannalta. Eri teollisuuden aloilta saatu oppi kumuloituu näin asiakkaidemme hyväksi tätäkin kautta ja pystymme tarjoamaan asiakkaillemme laaja-alaista asiantuntijapalvelua, joka auttaa asiakastamme liiketoiminnan ohjauksessa. 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle