06.11.2019

Numerot puhuvat omaa kieltään

Numerot puhuvat omaa kieltään

Tomas Manderbacka on aloittanut 30.9. Viiconilla taloushallinnon palvelupäällikkönä. Hänen toimenkuvaansa kuuluvat talouspäällikköpalvelut ja niiden kehittäminen. Hän toimii myös taloushallintotiimin esimiehenä. Manderbacka on toiminut taloushallinnon useissa eri tehtävissä sekä pääkaupunkiseudulla että Pohjanmaan alueella. Suomeksi ja ruotsiksi palveleva Manderbacka uskoo, että pitkä kokemus eri alojen yrityksistä auttaa ymmärtämään asiakkaiden tarpeita.

—Ymmärrän hyvin sekä isojen konsernien että pienten yritysten erilaisia haasteita. Kokemus on opettanut hahmottamaan, millaisista raporteista kullekin yrityksille on hyötyä. Yritykselle arvokas kumppani tarjoaa sellaisia ratkaisuja ja palveluita, joita asiakas oikeasti tarvitsee. Kun asiakkaan oppii tuntemaan, kumppanuus syvenee ja palveluissa päästään koko ajan lähemmäksi asian ydintä vähemmällä vaivalla, Manderbacka kertoo.

Talouspäällikköpalvelu auttaa muutostilanteissa

Talouspäällikköpalveluiden ulkoistamista mietitään usein muutostilanteissa. Näitä voivat olla esimerkiksi eläköityminen, organisaatiorakenteen muutos tai henkilöiden vaihtuminen. Tällöin yrityksen kannattaa ottaa yhteyttä ja pohtia yhdessä asiantuntijamme kanssa, olisiko ulkoistettu talouspäällikkö heille toimiva ja kustannustehokas ratkaisu.

—Meidän tehtävänämme ei ole myydä palvelua toisen perään, vaan kertoa rehellisesti, millainen ratkaisu tuottaa yritykselle lisäarvoa. Numerot kertovat nopeasti sen, mikä on taloudellisesti kannattavaa.

Talouspäällikkö on paikalla tarvittaessa

Ulkoistaminen voi olla iso muutos yrityksen sisäisissä toiminnoissa. Ihmiset tottuvat kuitenkin nopeasti uusiin tapoihin tehdä työtä. Vaikka talouspäällikkö olisi fyysisesti eri paikassa, hänet saa kiinni aina tarvittaessa. Säännöllisten palaverien avulla talousasiat ovat koko ajan valvonnan alla ja pysyvät hallinnassa. Niistä ei tarvitse kantaa huolta muiden töiden ohella.

— Sovimme asiakkaiden kanssa säännölliset palaverit, joissa käymme läpi ajankohtaisia yrityksen talouteen liittyviä asioita. Jos palaverien ulkopuolisina aikoina tulee kysyttävää, vastaamme puheluihin ja viesteihin aivan kuten talon sisälläkin oleva talouspäällikkö tekisi. Ihmiset oppivat yllättävän nopeasti uusiin toimintatapoihin ja huomaavat, että ulkoistettu palvelu toimii siinä missä oma työntekijäkin.

Asiakaspalvelu houkutteli Viiconille

Eri yrityksissä työskennellyttä Manderbackaa kiehtoi Viiconilla yrityksen hyvä maine alalla, mutta myös asiakaspalvelullinen näkökulma työhön. Jo alusta asti hänellä on sellainen tunne, että työyhteisössä vallitsee ahkera ja aktiivinen ote. Viiconilaisten asiantuntemus ja kokemus on tehnyt häneen vaikutuksen.

— Viiconilla vahvasti mukana kulkeva digitalisaatio tuo alalle hienoja mahdollisuuksia. Mitä vähemmän paperia ja matkustusta, sitä parempi. Ihmisten tapaaminen ja asiakaspalvelu on kuitenkin minulle tärkeä juttu. Tässä työpaikassa natsasi kaikki osa-alueet paremmin kuin hyvin.


Nimi: Tomas Manderbacka
Ikä: 50
Koulutus / aiempi työkokemus: KTM, talouspäällikkö eri PK-sektorin yrityksissä n. 20 vuotta, tilintarkastaja, kirjanpitäjä
Työtehtävät Viiconilla: Taloushallinnon palvelupäällikkö, Viicon Vaasa

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle