Yritysten kehittämispalvelut

Suomalaisten PK-yritysten menestymisen tae on osaava henkilöstö, tehokkaat prosessit ja kannattava liiketoiminta. Yrityksen prosessit alkavat heti, kun asiakkaaseen otetaan yhteyttä tai asiakas ottaa yhteyttä, yleensä vielä paljon aikaisemminkin. Siitä eteenpäin jokainen vaihe yrityksessä on oma prosessinsa. Jokaisen toiminnon avaaminen ja läpikäynti auttaa niiden kehittämisessä. Toimivat ja tehokkaat prosessit luovat laatua, henkilöstön hyvinvointia ja positiivista kassavirtaa.

Toiminnanohjausjärjestelmien hankinta on vaativa projekti. Järjestelmähankintakokemusta omaava henkilö on erittäin tärkeässä asemassa projektin onnistumisen suhteen. Järjestelmähanke lähtee ensimmäisenä omien toimintojen kuvaamisesta, tavoitteiden asettamisesta ja tulevaisuuden suunnitelmien tiedostamisesta. Selkeä tarjouspyyntö ja ohjatut tapaamiset auttavat niin asiakasta kuin toimittajaakin.

Meillä on kokemusta kymmenistä järjestelmäprojekteista. Ota meihin yhteyttä ja tehdään ERP-projektista onnistunut.