Talouspäällikköpalvelut

Talouspäällikkötiimistämme saat tarvittaessa seuraavat palvelut:

  • Tulosbudjetointi ja kassavirtaennusteet
  • Pitkän aikavälin tulos-, tase- ja kassavirtaennusteet
  • Tilinpäätösanalyysit
  • Projektien kannattavuusseuranta
  • Tulossuunnittelu ja –simulointi
  • Rahoitussuunnittelu

Talouspäällikkömme toimii myös asiakasyrityksen johdon keskustelukumppanina ja sparraajana sekä osallistuu tarvittaessa hallituksen tai johtoryhmän kokouksiin.