Talouden seurannan mittarit

Vakiintuneessa liiketoiminnassa jokaiselle yritykselle on määritettävissä muutamia selkeitä talouden seurannan mittareita, jotka voidaan johtaa suoraan kirjanpidon tulosraporteilta. Valmistavassa teollisuudessa tällaisia ovat mm. myyntikate-% sekä myyntikatteen yläpuolella olevien kuluryhmien suhde liikevaihtoon. Näitä kuluryhmiä ovat raaka-ainekulutus, ulkopuoliset palvelut sekä tuotannon henkilöstökulut. Mittarien raja-arvoon vaikuttavat toimialan lisäksi se, onko yrityksellä omia tuotteita vai toimiiko yritys alihankintateollisuudessa.

Palveluliiketoiminnassa myyntikate ei näyttele talouden seurannassa yhtä suurta roolia. Sen sijaan kiinteiden palkkojen ja muiden kiinteiden kulujen suhteellinen osuus liikevaihdosta ovat tärkeitä mittareita. Ne kertovat suoraan, mitä varsinaisesta liiketoiminnasta jää investointeihin, rahoituskuluihin ja voitonjakoon, ja niiden avulla voi myös budjetoida ja tehdä ennusteita.

Edellä mainittuihin mittareihin perustuva seuranta on helppo tehdä, mikäli tuotannon palkkakulut ohjataan tuloslaskelmassa omaan kuluryhmään ja tuloslaskelmaan on kirjattu varaston muutos vähintään laskennallisena, ellei varastoseuranta yrityksessä ole luotettava. Seuranta edellyttää, että yrityksen talousjärjestelmä tuottaa tuloslaskelmaa, jossa näkyy myyntikate ja käyttökate. Nämä erät ovat jo vuosia sitten poistuneet virallisesta tuloslaskelmasta, mutta ovat edelleen varsin hyviä mittareita yrityksen talouden seurannassa. Liian usein vaan näkee, että yrityksen tilitoimisto tuottaa pelkästään virallisen tuloslaskelmakaavan mukaista tulosraporttia, vieläpä tilikohtaisena jolloin kokonaiskuva hukkuu yksityiskohtiin.

Tule kuuntelemaan lisää aamiaistilaisuuteemme Tampereelle Scandic Tampere City 29.9. klo. 8.15 alkaen tai ota yhteyttä meihin. Ilmoittaudu Tampereelle Tampere.

Niina Asujamaa
niina.asujamaa@viicon.fi
050 5874 950