Ohjelmistopalvelut

Ohjelmistokartoitukset

Ohjelmistokartoituksella tarkoitetaan yritysprosessien läpikäyntiä ja kuvaamista tarjouspyynnön tueksi. Prosessikuvien avulla järjestelmätoimittajien on helppo perehtyä asiakasyrityksen toimintaan ja esittää oikeanlaista ratkaisua.

Projektointi

Käyttöönottoprojektin läpivienti vaatii aikaa ja resursseja. Ulkoinen projektipäällikkö on hyvä apu hankinnan suunnittelussa, kartoituksessa sekä itse käyttöönotossa. Me autamme viemään järjestelmähankintanne käytäntöön.

Koulutuspalvelut

Käytössämme olevien ohjelmistojen osalta voimme tarjota käyttöönottopalveluita talous- ja palkkahallintoon.

Käytön tehostaminen

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto vaatii runsaasti resursseja. Virallisen tuotantokäyttöönottopäivän jälkeen alkaa varsinainen oppimisjakso, jolloin toimintamallit vakiintuvat. Noin puolen vuoden käytön jälkeen alkaa olla rutiini olemassa. Hyvin usein käyttötavat jäävät tälle tasolle, vaikka ohjelmisto tarjoaisi parempiakin toimintatapoja. Kartoitetaan yhdessä nykymalli ja siinä kehitettävät kohdat.

Käyttämämme ohjelmistot ovat

LemonsoftMicrosoft Dynamics Nav
NetvisorMonitor
ProCountorMepco
Opus CapitaVisma Nova
Visma L7M2
AccunaLemonBi
XpajaBasware Banking