Johdon raportointi

Laadimme yhtiösi johdolle ja hallitukselle räätälöidyn, juuri sinun yhtiösi tarpeisiin soveltuvan visuaalisen raporttipaketin. Valitsemme yhdessä muutaman yrityksesi talouden seurannan kannalta olennaisen tunnusluvun, joita seuraamalla näet mihin suuntaan yhtiösi taloudellinen tilanne on menossa. Avustamme myös talouden tunnuslukujen tulkinnassa.

Selkeät raportit ja toimialaan liittyvien tunnuslukujen hallinta ovat yritystoiminnan kulmakiviä. Raporttien helppo saatavuus edesauttaa niiden seuraamista.

Teemme asiakkaillemme kokonaisvaltaisten talous- ja palkkahallintopalveluiden lisäksi myös pelkästään johdon raportointia. Asiakas päättää työkalun, mutta myös meillä on tarjota ratkaisuja raportointityökaluiksi.

Talgrafin Accuna -raportointityökalussa on asiakaskohtaisesti muokattavat raportit ja hyvät yhteydet eri ohjelmistoihin. Talousraportoinnin lähtötietoja voi tuoda Accunaan esimerkiksi Lemonsoftista, Visman ja Microsoftin tuotteista. Accuna-raportointityökalu toimii tietokoneella tai selaimen kautta myös mobiililaitteilla.

Microsoft Power Bi -raportointityökalu soveltuu taloushallintoa laajempaan raportointiin. Jos talouslukujen rinnalle halutaan esimerkiksi myyntilukuja, tuotannon- tai varastoseurantaa, niin Power Bi:llä voidaan yhdistää nämä kaikki. Raportit voit lukea tietokoneella tai mobiililaitteella.