Asiakkaamme

Nykypäivän tietotekniikka mahdollistaa sen, että taloushallintopalvelujen tuottaja voi olla satojen kilometrien päässä asiakasyrityksestä. Taloushallintoa tehdään vaivattomasti kiinnittymällä verkon yli asiakkaan järjestelmään, ja yhteydenpito hoituu sähköpostitse ja puhelimitse. Viiconin asiakaskunta onkin sijoittunut melko tasaisesti Helsingistä Ouluun vedetyn viivan länsipuolelle. Eniten asiakkaitamme on Etelä-Suomessa sekä Pohjanmaalla.

Toimintamallistamme johtuen asiakkaamme ovat suurempia kuin tilitoimistoissa keskimäärin. Tästä johtuen kaikki asiakkaamme ovat osakeyhtiöitä.

Asiakkaamme ovat hyvin erilaisilta toimialoilta. Asiakkainamme on valmistusta harjoittavia yrityksiä, projektiliiketoimintaa harjoittavia yrityksiä sekä erilaisia palveluliiketoimintaa harjoittavia yrityksiä. Suhteellisesti eniten asiakkainamme on kasvu- ja kehitysyhtiöitä teknologiateollisuuden alalta. Tätä kautta meillä on vahva kokemus myös sijoittajaraportoinnista.

Referenssit:

Case Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+

"Yhtiömme syntyi Helsingin yliopiston erillislaitoksen yhtiöittämisessä kesäkuussa 2016. Yhtiöittäminen merkitsi taloushallinnon osalta omien it-järjestelmien ja talouspalvelun hankintaa. Valitsemamme it-järjestelmä oli uusi sekä meille että tilitoimistolle, mutta Viiconin kokemuksella taloushallintojärjestelmän käyttöönotto sujui aikataulussa ja ongelmitta. Olemme tyytyväisiä Viiconin palveluihin ja taloushallinnon ulkoistus heille on toiminut erinomaisesti."

Päivi Karjalainen, talousjohtaja

Case Corporate Spirit Oy, Helsinki

”Palveluntuottajan ei tarvitse olla nurkan takana ­- yhteistyö ja yhteydenpito Pohjanmaalle on toiminut mainiosti. Viiconin avulla olemme saaneet tukea tiedonhallintaratkaisujen valintaan ja Viiconin kokenut henkilöstö on ollut suureksi avuksi johdon raportoinnin kehittämisessä.”

Laura Santasalo, toimitusjohtaja

CNC-Tekniikka Oy, Vaasa

”Menestyvään yritystoimintaan ei riitä pelkästään korkea laatutaso, siihen tarvitaan asiakkaita, henkilöstöä ja hyvä kumppani hoitamaan taloutta ja palkkoja. Osaava ja ammattitaitoinen taloushallinnon kumppani auttoi meitä kasvussa. Viiconin osaaminen nykyiseen toiminnanohjausjärjestelmäämme sekä moniin muihin järjestelmiin oli yksi valintakriteeri valitessamme kumppania taloushallintoon. Yhteistyö sujuu kuin kumppani olisi omaa porukkaa.”

CNC-Tekniikka Oy, Miika Kosunen

Case Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK, Vaasa

”Matka- ja ostolaskujen hallinta sekä projektiseuranta VASEKilla ovat helpottuneet huomattavasti toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton jälkeen. Viiconin avustuksella järjestelmän käyttöönotto sujui mutkattomasti. Lisäksi Viiconin asiantuntijoiden rooli hallitusraportoinnin kehittämisessä on helpottanut omaa työtäni ja tuonut talousraportoinnin osalta laatua kokousmateriaaleihin.”

Pekka Haapanen, toimitusjohtaja