Ajankohtaista

VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSET UUDEN KIRJANPITOLAIN MUKAAN

Uusi kirjanpitolaki tuli voimaan 1.1.2016 ja sen jälkeen alkaneilta tilikausilta tehdään tilinpäätökset uuden kirjanpitolain mukaisesti. Uuden lain myötä satunnaisia tuottoja tai kuluja ei enää esitetä tuloslaskelmassa omina erinään, vaan ne sisältyvät nyt liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin. Lisäksi "tasekirja" -nimitys poistui.

Uuden lain myötä mikroyritysten tilinpäätösten laatimiselle tuli omat säännökset, ja lisäksi liitetietojen esittämiseen tuli joitakin muutoksia. Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus poistui pienkonserneilta, vaikka osinkoa jaettaisiinkin.